Urbanisme

PLA GENERAL ESTRUCTURAL I PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA

ANUNCI CONSULTA PRÈVIA

PLA GENERAL ESTRUCTURAL I PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA (DOCUMENT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA)

L’Ajuntament de llombai ha obert el termini per a presentar propostes al projecte de Pla General d’Ordenació Urbana des del dia 15 d’abril fins el 14 de maig.

Heu de descarregar-vos el formulari adjunt i escriure les propostes. Després heu de presentar l’escrit al registre de l’Ajuntament.

caValencià