Reglamento de organización y funcionamiento del voluntariado ambiental de Llombai

El objeto del presente reglamento es establecer los cauces de participación de las personas que de forma voluntaria y altruista quieran colaborar en la defensa del medio ambiente en el Municipio de Llombai. A quienes colaboren en estos fines se les denominará “Voluntarios Ambientales”. Anuncio en la web el Reglamento de Voluntariado Ambiental (participación ciudadana). […]

Ajudes per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors a Llombai

Prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors Podran ser beneficiàries de les ajudes contemplades en este programa persones majors de 60 anys, que tinguen deficiències de caràcter motor o sensorial que dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals. Quantia de l’ajuda El mòdul econòmic màxim de […]

Adhesió de Llombai a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori

Que per acord plenari s’ha acordat l’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l’esmentat organisme, la qual cosa comporta: a) Delegar la competència exclusiva en l’Agència en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte d’infraccions urbanístiques greus […]

CAMPANYA DE SALUT PÚBLICA 2021

El municipi de Llombai és un dels  beneficiaris de les ajudes de la Diputació de València per a dur a terme campanyes de Salut Pública en matèria de prevenció i foment de salut per a aquest 2021.   L’Ajuntament de Llombai, ha rebut una subvenció per a desenvolupar un programa per a la desratització, desinsectació i […]

Llibre de Festes de Llombai 2021

Amb l’arribada de l’estiu, vivim temps d’alegria i de major parsimònia i, després de tot, aparent normalitat. Ens ve bé a tots i totes després de mesos molts durs. Però no ens enganyem, la batalla contra el virus encara no ha acabat. Al contrari, és ara, amb la campanya de vacunació treballant a ple rendiment, […]

Nuevo Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Llombai

REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES Anuncio en la web borrador reglamento honores y distinciones El artículo 1 “Entidades Locales” de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana dice que ésta se organiza en municipios, comarcas y provincias a las que se garantiza la autonomía para la gestión de […]

Enquesta participació PACES 2030

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia es tracta del principal moviment europeu en el qual participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO₂ en un 40% abans de 2030, millorar l’eficiència energètica, utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris i desenvolupar […]

Dia Mundial Sense Tabac

El dilluns 31 de maig es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, amb una data tan significativa l’Ajuntament de Llombai llança de nou el Concurs de Cartells del dia Mundial Sense Tabac, en coordinació amb la UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta i el CEIP    Sant Francesc de Borja. Esta actuació se […]