Plec de condicions econòmico-administratives per a l’arrendament del bar de la Plaça Major a la Setmana de Festes

Plec de condicions econòmico-administratives per a l’arrendament del bar de la Plaça Major a la Setmana de Festes.

PLEC CONDICIONS BARS FESTES 2023 fdo

ANUNCI PLEC DE CONDICIONS

caValencià